24 Led

Všeobecné obchodní a storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách, e-mailem nebo telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy 30%, zaplacené nejpozději do tří dnů od data vytvoření objednávky v našem rezervačním systému nebo dle dohody s ubytovatelem.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupných na našich internetových stránkách.
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení zálohy. Výše zálohy je stanovena ve výši 30% z celkové ceny ubytování.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet ubytovatele. V termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze za celý pobyt připsány na účet ubytovatele. K doplacení zbývající částky Vás vyzveme cca týden před pobytem emailem.

Číslo účtu pro platbu v eurech:

IBAN: CZ66 0300 0000 0003 0322 2161

BIC: CEKOCZPP

Jméno: Tomas Carba

Adresa: Litic 93, 54401

Číslo účtu pro platbu v korunách: 

290013124/0300

Storno podmínky

 • V případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 21 dní před plánovaným příjezdem se ubytovatel zavazuje nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek. Záloha 30% bude objednateli vrácena v plné výši.
 • Při zrušení rezervace 20 – 0 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu. Pokud za sebe najde objednatel náhradu, která využije plně jeho termín pobytu, bude objednateli záloha 30% vrácena v plné výši.

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do databáze turistického centra v Šibeniku.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat je možné po předchozí dohodě s ubytovatelem.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu od 14:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit apartmán do 10:00 (po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat cenu za další den ubytování.

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, terasu či zahradu, vyhrazené místo na uložení kol a koloběžek a parkovací místo příslušící k danému apartmánu.
 • V době od 22:00 do 08:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je plně zodpovědný za nezletilé osoby, které jsou s ním ubytovány.
Share This